Noticias / Somos úa web pioneira nel uso da fala.

Como podemos ver nel articulo publicado nel blog:FalaViva.net somos úa empresa das poucas que apoyan el uso bilingüe da fala na nosa zona. Como podedes ver nel articulo del 6 de marzo solo houbo un precedente dúa empresa industrial que tubese en cuenta a nosa fala a hora de realizar a súa páxina, y na actualidá solo outra empresa privada de turismo rural dispón d´este servicio. Sempre taremos orgullosos de poder colaborar da normalización lingüistica da nosa zona.

Aqui vos deixo el articulo por si nun vos pilla ben el enlace:

A web d’úa empresa d’aluminio da Veiga, pioneira nel uso del gallego-asturianoA presencia del gallego-asturiano en Internet é mui curtia y cualquer aparición d’úa web ou un blog nesta llingua supón aumentar esponencialmente os avances neste medio fundamental hoi prá normalización de cualquer variedá llingüística minorizada. A novedá é máis grande se a web é d’úa empresa privada: Aluminios Cotarelo, úa firma pequena da Veiga, acaba de puer en funcionamento a súa web con úa versión en gallego-asturiano, ademáis da de castellano.

Os precedentes son mínimos. Houbo nel ano 1995 úa web trillingüe (castellano, asturiano y gallego-asturiano) d’úa empresa, Ingeniería Geotécnica del Cantábrico, que xa nun funciona. A única web d’úa empresa privada actualmente é a dos apartamentos de turismo rural El Bosque de las Viñas, de Bual. As demáis iniciativas son todas públicas, como é el caso da web del Museo Etnográfico de Grandas, ou as d’asociacióis culturales (por exemplo, Xeira ou, mesmamente, Falaviva) y blogs de particulares. Das dúas institucióis públicas que velan pol gallego-asturiano, namáis a Dirección Xeneral de Política Llingüística ten úa sección na súa web nesta llingua, lo que nun pasa nel caso da Secretaría Llingüística del Navia-Eo

12/7/2012